ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τραγανού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τραγανόν από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τραγανού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1932

Ο οικισμός Τραγανόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέος Ερινεός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Ερινεού

Κ. Νέου Ερινεού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τραγανού

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv