ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρενεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκωστέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρενεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Πανουσέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρενεσίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ρένεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξηροχωρίου

Κ. Ξηροχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρενεσίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ξηροχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Παλαιοκωστέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ράχη

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροδρόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 216Α - 25/09/1968

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξηροχώριον στον οικισμό Σταυροδρόμιον

ΦΕΚ 163Α - 05/08/1970

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυροδρομίου

Κ. Σταυροδρομίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 163Α - 05/08/1970

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τριταίας

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Πανουσέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv