ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δραγάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγάνον από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεθούλκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βισκουκέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγάνου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δραγάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπεθούλκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βυθούλκας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυά

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Δραγάνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροχωρίου

Κ. Πετροχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγάνου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ζαμπετέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετροχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βυθούλκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βισκουκέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv