ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαγεϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαγέϊκα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Τσακώνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγεϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Γερουσέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγεϊκων

Κ. Σαγέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Μπούκουρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Ο οικισμός Μπουτέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Καρεΐκων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γκοτσουλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Βραχνέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγέϊκων

ΦΕΚ 142Α - 30/07/1928

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φράγκας

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φράγκας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σαγέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαγέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σαγαίικα

Το όνομα του οικισμού Μπουτέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπουταίικα

Το όνομα του οικισμού Γερουσέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Γερουσαίικα

Το όνομα του οικισμού Βραχνέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βραχναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαγαιίκων

Κ. Σαγαιίκων (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγαιίκων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σαγέϊκων

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκοτσουλέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λούρος

ΦΕΚ 137Α - 08/07/1959

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λούρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαγαίικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μόβρης

Ο οικισμός Γερουσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Μπουταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv