ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλυβίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικάσι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λάλας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια της κοινότητας

Ο οικισμός Νικάσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv