ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σταυρού (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταυρός από το δήμο Μελιτειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σταυρός στον οικισμό Μακράτα

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χαλιδιάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Μακράτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Λουκάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κομιανάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κορνάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

Αναγνώριση του οικισμού Δαφνάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυρού

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1955

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μακράτα στον οικισμό Λουκάτα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχιλλείων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv