ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γουργουβιτσών (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουργουβίτσαις από το δήμο Τιτανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γουργουβίτσαις της κοινότητας διορθώνεται σε Γοργοβίται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γοργοβιτών

Κ. Γοργοβιτών (Τρικάλων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γουργουβιτσών

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Γοργοβιτών (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γοργοβίται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv