ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοτσερίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοτσερί από το δήμο Φύλλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μολόσι αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουλή αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννίκι αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919

Ο οικισμός Μπουλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουλή

16/10/1940

Ο οικισμός Μολόσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Κοτσερίου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

07/04/1951

Ο οικισμός Γιαννίκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Κοτσερί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιτέας

Κ. Ιτέας (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοτσερίου

ΦΕΚ 144Α - 20/09/1958

Ο οικισμός Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Ορφανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φύλλου

Ο οικισμός Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv