ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καΐτσης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καΐτσα από το δήμο Ταμασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παπάς αποσπάται από το δήμο Ταμασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919

Ο οικισμός Παπάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπά

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καΐτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυρράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυρράχης

Κ. Μακρυρράχης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καΐτσης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αγγίαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυρράχης

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Καΐτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυρράχης

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Μακρυρράχης (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

07/04/1951

Ο οικισμός Αγγίαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης και υπάγεται στην επαρχία Δομοκού του νομού Φθιώτιδος

Κ. Μακρυρράχης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Δομοκού του νομού Φθιώτιδος από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λουτρά Καΐτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Ο οικισμός Μακρυρράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυνιάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv