ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σανδάνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σανδάνι από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 13Β - 14/02/1919

Ο οικισμός Σανδάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανδανία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανδανίας

Κ. Ανδανίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 13Β - 14/02/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σανδάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανδανία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv