ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ηλιά (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ηλιάς από το δήμο Φύλλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τεκελή αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Ορφανά αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Ορφανά αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ηλιάς στον οικισμό Άνω Ορφανά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Ορφανών

Κ. Άνω Ορφανών (Τρικάλων)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ηλιά

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Ηλιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Ηλίας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Τεκελή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τεκελή

16/10/1940

Ο οικισμός Κάτω Ορφανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Άνω Ορφανών (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Άνω Ορφανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορφανά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορφανών

Κ. Ορφανών (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Ορφανών

ΦΕΚ 144Α - 20/09/1958

Ο οικισμός Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιτέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορφανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv