ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Διβαράτων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διβαράτα από το δήμο Πυλαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεκατωράτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρακάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρουσάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανωμεριά αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεκατσάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γεωργακάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λογαράτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θωμάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Θωμάτα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιπάτων Πυλάρου

Ο οικισμός Λογαράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αντιπάτων Πυλάρου

16/10/1940

Ο οικισμός Γεωργακάτα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μπεκατωράτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λουκάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 218Α - 20/09/1973

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα Αντιπάτων Πυλάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ανωμεριά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διβαράτα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεκατσάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διβαράτα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρακάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λουκάτα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρουσάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αντιπάτα της κοινότητας

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv