ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαλμενίκου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαλμενίκον από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μεσοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σαλμενίκου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαλμενίκον της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Σαλμενίκον

Το όνομα του οικισμού Μονή Ελεούσης της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Αγίας Ελεούσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Σαλμενίκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαλμενίκου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βοτένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαλμενίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv