ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σανταμερίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σανταμέρι από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μαρίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σανταμερίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Μαρίτσης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπράτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σανταμερίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σανταμέρι της κοινότητας διορθώνεται σε Σαντομέριον

Το όνομα του οικισμού Αγία Μαρίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπράτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαντομερίου

Κ. Σαντομερίου (Αχαΐας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντομερίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σανταμερίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Μπράτιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύλοφον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντομερίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντομερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Σαντομέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv