ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκιαδά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκιαδάς από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Νοτενών αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Σκιαδά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Νοτενών της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρπέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

Αναγνώριση του οικισμού Πηγάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

Αναγνώριση του οικισμού Μπαράκες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκιαδά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Καρπέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μπαράκες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv