ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λαλικώστα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαλικώστα από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Λαλικώστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαραί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαρών

Κ. Φαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαλικώστα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Φαρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πρέβεδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Πρέβεδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv