ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φλώκα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Φλώκα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φλώκας της κοινότητας διορθώνεται σε Φλόκας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φλόκα

Κ. Φλόκα (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φλώκα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ζησιμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φλόκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλόκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Ζησιμαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv