ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φωσταίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φώσταινα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σουδενέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωσταίνης

ΦΕΚ 238Α - 05/09/1925

Ο οικισμός Άνω Σουδενέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Σουδενέϊκων

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άρλας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δροβιανίτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωσταίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μπεσμουτέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωσταίνης

Αναγνώριση του οικισμού Λόγγο και προσάρτησή του στην κοινότητα Φωσταίνης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Φωσταίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Δροβιανίτη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λόγγο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεσμουτέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φώσταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv