ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χαντζουρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαντζούρι από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσάϊλος αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπινερέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαντζουρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Χαντζουρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπινερέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχώριον

Ο οικισμός Χαντζούρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαραυγής

Κ. Χαραυγής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαντζουρίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Τσάϊλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv