ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλμυρός

Ο οικισμός Κουρφάλι-Καραμάνη προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Αϊδίνιον προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Άκιτσι προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Καραμπάσι προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γιαντζελί προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Γκερεκλί προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 112Α - 16/05/1887

Ο οικισμός Τουρκομουσλί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραδαναλί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαουτσιά αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κετίκ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπασίτ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασουμελί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιολουλάρ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελεμενλή αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενιτσίκ αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιτσίκι αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλατσερί αποσπάται από το δήμο Ιτώνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γενιτσίκ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιτσίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γλατσερί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσιγγέλι προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 100Α - 03/05/1890

Ο οικισμός Γούρα αποσπάται από το δήμο Όθρυος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 4Α - 03/01/1891

Ο οικισμός Γούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Όθρυος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Δημητριάς προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Ιντζέκ προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 295Α - 23/12/1900

Ο οικισμός Αϊδίνιον του δήμου μετονομάζεται σε Κασσαβέτεια

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Νέα Αγχίαλος προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Ο οικισμός Χαϊδαρλί προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλμυρού

Ο οικισμός Κουρφάλι ή Κορφήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρφαλίου ή Κορφηλίου

Ο οικισμός Άκιτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακιτσίου

Ο οικισμός Νέα Αγχίαλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αγχιάλου

Ο οικισμός Γκερεκλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Γιαντζελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Ιντζέκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Καραδαναλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Χασουμελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κιουλελέρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κελεμενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Δαουτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Τουρκομουσλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Χαϊδαρλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Μπασίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλμυρού

Ο οικισμός Κασσαβέτεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ακιτσίου

Ο οικισμός Δημητριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

Ο οικισμός Καραμπάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αγχιάλου

Το όνομα του οικισμού Κιολουλάρ του δήμου διορθώνεται σε Κιουλελέρ

Το όνομα του οικισμού Κελεμενλή του δήμου διορθώνεται σε Κελεμενί

Το όνομα του οικισμού Κετίκ του δήμου διορθώνεται σε Κιτίκι

Το όνομα του οικισμού Μπασίτ του δήμου διορθώνεται σε Μπασίτι

Το όνομα του οικισμού Κουρφάλι-Καραμάνη του δήμου διορθώνεται σε Κουρφάλι ή Κορφήλιον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αλμυρού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλμυρός από το δήμο Αλμυρού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκερεκλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαντζελί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιντζέκ αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραδαναλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χασουμελί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κιουλελέρ αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κελεμενί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαουτσιά αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τουρκομουσλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαϊδαρλί αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπασίτι αποσπάται από το δήμο Αλμυρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιτικίου

Το όνομα του οικισμού Κιουλελέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Κελελέρ

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού Κελελέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Κιλελέρ

18/12/1920

Ο οικισμός Καραδαναλί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιγγέλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιαντζελί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γενισλέρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γιαντζελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γιαντζελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καραδαναλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καραδαναλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλμυρού

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κιλελέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθότοπος

Ο οικισμός Ιντζέκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχωράκιον

Ο οικισμός Χασουμελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαρκαδοχώρι

Ο οικισμός Τουρκομουσλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργιλοχώρι

Ο οικισμός Άνω Γιαντζελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

Ο οικισμός Κάτω Γιαντζελί της κοινότητας μετονομάζεται σε Δούκα

Ο οικισμός Άνω Καραδαναλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Μαυρόλοφος

Ο οικισμός Κάτω Καραδαναλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Μαυρόλοφος

ΦΕΚ 11Α - 11/01/1935

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανθοτόπου

Ο οικισμός Κελεμενί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθοτόπου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Μαυρόλοφος της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυρόλοφος

Ο οικισμός Γκερεκλί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπασίτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γενισλέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζαρκαδοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 9Α - 16/01/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλμυρού

Δ. Αλμυρού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 9Α - 16/01/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλμυρού

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Δαουτσιά του δήμου μετονομάζεται σε Πέρδικα

Ο οικισμός Χαϊδαρλί του δήμου μετονομάζεται σε Βράχος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρκαδοχώριον και προσάρτησή του στο δήμο Αλμυρού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αλμυρού και προσάρτησή του στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Κάστρο αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Ευξεινουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευξεινούπολις αποσπάται από την κοινότητα Ευξεινουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκωτοί αποσπάται από την κοινότητα Κοκκωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κροκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκιον αποσπάται από την κοινότητα Κροκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όθρυς αποσπάται από την κοινότητα Κωφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωφοί αποσπάται από την κοινότητα Κωφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοροστάσι αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκη αποσπάται από την κοινότητα Φυλάκης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Νέο Κάστρο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοτσάκι αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριανή αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελεός αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόνησον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδιον αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρό αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειχούρα αποσπάται από το δήμο Πτελεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταρόλακκα αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νηές αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαλιάπολις αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύναινα αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα Ανάβρας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κίκινθος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αλμυρού

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Σούρπης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv