ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ροπωτού (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροπωτόν από το δήμο Γόμφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ροπωτόν της κοινότητας διορθώνεται σε Ροποτόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροποτού

Κ. Ροποτού (Τρικάλων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροπωτού

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Ροποτού (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροποτού

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης και υπάγεται στην επαρχία Τρικκάλων του νομού Τρικάλων

Κ. Ροποτού (Τρικάλων)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τρικκάλων του νομού Τρικάλων από την επαρχία Καρδίτσης του νομού Καρδίτσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροποτού

Αναγνώριση του οικισμού Λογγιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροποτού

Αναγνώριση του οικισμού Πολυθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροποτού

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροποτού

Αναγνώριση του οικισμού Τσεκούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροποτού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Ροποτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Τσεκούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Λογγιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv