ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μισαλάρ ή Μουσαλάρ (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μισαλάρ ή Μουσαλάρ από το δήμο Φύλλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιαμπασλάρ αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μισαλάρ ή Μουσαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκέαι

Ο οικισμός Τσιαμπασλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βούναινα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Συκεών

Κ. Συκεών (Τρικάλων)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μισαλάρ ή Μουσαλάρ

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Συκεών (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

ΦΕΚ 13Α - 18/01/1947

Ο οικισμός Βούναινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουναίνων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαγουλίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Συκεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγουλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv