ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γούρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούρα από το δήμο Όθρυος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαρλάϊ αποσπάται από το δήμο Όθρυος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουρνάτι αποσπάται από το δήμο Όθρυος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Τσουρνάτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαρλάϊ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάβρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανάβρας

Κ. Ανάβρας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γούρας

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Ανάβρας (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανάβρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv