ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαμπαλή (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαμπαλή από το δήμο Φύλλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλμαντάρ αποσπάται από το δήμο Φύλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αλμαντάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χωματόκαστρον

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Σαμπαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Φύλλον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φύλλου

Κ. Φύλλου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαμπαλή

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χωματόκαστρον της κοινότητας διορθώνεται σε Αλμαντάριον

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Φύλλου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Αλμαντάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Ο οικισμός Φύλλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φύλλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv