ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Δουβλατάν (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Δουβλατάν από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 05/08/1916

Ο οικισμός Άνω Δουβλατάν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Δουβλατάν και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ζιάκου Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Δουβλατάν

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κάτω Δουβλατάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Βασιλικά

Ο οικισμός Άνω Δουβλατάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Βασιλικά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Βασιλικών

Κ. Κάτω Βασιλικών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Δουβλατάν

16/05/1928

Ο οικισμός Ζιάκου Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Βασιλικά στον οικισμό Βασιλικά

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βασιλικών

07/04/1951

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βασιλικά στον οικισμό Κάτω Βασιλικά

Ο οικισμός Βασιλικά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Βασιλικών

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Βασιλικών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv