ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αναμπακλί (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αναμπακλί από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ιρενί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαγκλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιναλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αναμπακλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράιδα

Ο οικισμός Ιρενί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόγεια

Ο οικισμός Τσαγκλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερέτρεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεράιδας

Κ. Νεράιδας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αναμπακλί

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλάδες

Ο οικισμός Ιναλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόμυλος

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Ασπρόγεια

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Ερέτρεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερετρείας

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερετρείας

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερετρείας

16/10/1940

Ο οικισμός Άνω Ασπρόγεια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξυλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv