ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καραμπαϊράμ (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραμπαϊράμ από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερμί αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊβαλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Β - 27/04/1919

Ο οικισμός Αϊβαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρήγαιον

18/12/1920

Ο οικισμός Γερμί της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Καραμπαϊράμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυδάμειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυδαμείου

Κ. Πολυδαμείου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραμπαϊράμ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρήγαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Πολυδάμειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv