ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκοτούσσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Δουβλατάν

Ο οικισμός Χατζήμπεη προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Σουπλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Κολαξήζι προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αρναουτλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Κάτω Δουβλατάν προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Καραμπαϊράμ προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αλχανί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ιρενί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Τσαγκλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ιναλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αναμπακλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αϊβαλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ορμάν Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Λαζάρ Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Μπεκίδες προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Αρδουάν προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Ασικλάρ προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Καπλόμπασι προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Κάτω Δερεκλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Ο οικισμός Άνω Δερεκλί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ασικλάρ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Φαρσάλων του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Δουβλατάν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Δουβλατάν

Ο οικισμός Αναμπακλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναμπακλί

Ο οικισμός Καραμπαϊράμ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραμπαϊράμ

Ο οικισμός Λαζάρ Μπούγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαζάρ Μπούγας

Ο οικισμός Άνω Δουβλατάν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Δουβλατάν

Ο οικισμός Κολαξήζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολαξηζίου

Ο οικισμός Αρδουάν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σεραντζή

Ο οικισμός Ιρενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Τσαγκλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Γενιτσαροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Τεκές Ιρενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Ιναλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναμπακλί

Ο οικισμός Αϊβαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμπαϊράμ

Ο οικισμός Μπεκίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαζάρ Μπούγας

Ο οικισμός Ορμάν Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαζάρ Μπούγας

Ο οικισμός Αλχανί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο οικισμός Χατζήμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο οικισμός Αρναουτλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο οικισμός Σουπλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κολαξηζίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κολαξηζίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολαξήζι από το δήμο Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλχανί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζήμπεη αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρναουτλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουπλί αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 16Β - 02/03/1919

Ο οικισμός Χατζήμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος

ΦΕΚ 35Β - 03/06/1919

Ο οικισμός Αλχανί της κοινότητας μετονομάζεται σε Θετίδειον

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Κολαξήζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοτούσα

Ο οικισμός Αρναουτλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Σκοτούσσα

Ο οικισμός Σουπλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοτούσης

Κ. Σκοτούσης (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κολαξηζίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκοτούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Σκοτούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκοτούσσης

Κ. Σκοτούσσης (Λαρίσης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκοτούσης

ΦΕΚ 282Α - 20/12/1966

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Άνω Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Θετίδειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυδάμαντα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv