ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαρσάλων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φάρσαλα

Ο οικισμός Κιοπεκλί προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άνω Σιατερλί προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κάτω Σιατερλί προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κουλουκλόμπασι προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Τσακερλί προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κισλάρ προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κουτσελί προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Μπαρόμπασι προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ντινόμπασι προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ταμπακλί προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κιτίκι προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ρύζι προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Βρυσιά προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άνω Τσιαχμάτι προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κάτω Τσιαχμάτι προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Χατζηαμάρ προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παληοδερελί προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Φαρσάλων του νομού Λαρίσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μπαρόμπασι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κιοπελκί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιοπελκίου

Ο οικισμός Ταμπακλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταμπακλίου

Ο οικισμός Φάρσαλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαρσάλων

Ο οικισμός Κουλουκλόμπασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπελκίου

Ο οικισμός Άνω Δερεκλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπελκίου

Ο οικισμός Καπλόμπασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπελκίου

Ο οικισμός Άνω Σιατερλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπελκίου

Ο οικισμός Κάτω Σιατερλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπελκίου

Ο οικισμός Κάτω Δερεκλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπελκίου

Ο οικισμός Κουτσελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταμπακλίου

Ο οικισμός Τσακερλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταμπακλίου

Ο οικισμός Κισλάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταμπακλίου

Ο οικισμός Ντινόμπασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταμπακλίου

Ο οικισμός Κιτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταμπακλίου

Ο οικισμός Παληοδερελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ταμπακλίου

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Άνω Τσιαχμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Κάτω Τσιαχμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Ρύζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Ο οικισμός Χατζηαμάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαρσάλων

Το όνομα του οικισμού Κιοπεκλί του δήμου διορθώνεται σε Κιοπελκί

Ο δήμος καταργείται

Κ. Φαρσάλων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φάρσαλα από το δήμο Φαρσάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τζίνι αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μικρόν Γκουσγουνάρι αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεμερλί αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιμικλί αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέγα Γκουσγουνάρι αποσπάται από το δήμο Ευυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Τσιαχμάτι αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Τσιαχμάτι αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρύζι αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χατζηαμάρ αποσπάται από το δήμο Φαρσάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 122Α - 21/06/1913

Ο οικισμός Μικρόν Γκουσγουνάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευύδριον

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μέγα Γκουσγουνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρίσκολης

ΦΕΚ 8Β - 07/02/1920

Ο οικισμός Βρυσιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρύσαις

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Δεμερλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεμερλή

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κακλεντζί και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαρσάλων

Αναγνώριση του οικισμού Κρεντίρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαρσάλων

Αναγνώριση του οικισμού Καράπλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαρσάλων

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σιμικλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυνέρι

Ο οικισμός Κάτω Τσιαχμάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατωχώρι

Ο οικισμός Άνω Τσιαχμάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανωχώρι

ΦΕΚ 269Α - 10/08/1929

Ο οικισμός Βρύσαις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσών

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατωχωρίου

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυνερίου

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατωχωρίου

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Φαρσάλων αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χατζηαμάρ της κοινότητας διορθώνεται σε Χατζηαμάριον

Το όνομα του οικισμού Ευύδριον της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρό Γκουζγκουνάριον

Ο οικισμός Κρεντίρι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Φαρσάλων της κοινότητας διορθώνεται σε Σταθμός

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Μικρό Γκουζγκουνάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόν Ευύδριον

ΦΕΚ 129Α - 25/05/1956

Ο οικισμός Μικρόν Ευύδριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου

Ο οικισμός Τζίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κακλεντζί της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχίλλειον

Ο οικισμός Χατζηαμάριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φαρσάλων

Δ. Φαρσάλων (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φαρσάλων

ΦΕΚ 114Α - 26/05/1966

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχιλλείου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χαϊδάρια και προσάρτησή του στο δήμο Φαρσάλων

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα Αχιλλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσιά αποσπάται από την κοινότητα Βρυσιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Υπέρεια αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Ευύδριον αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από το δήμο Ενιππέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνω αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ναρθάκιον αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδροχώριον αποσπάται από το δήμο Ναρθακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλάδες αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερίφης αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασόλοφος αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρήγαιον αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδράκι αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτόχωρον αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργιθέα αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δασόλοφος αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θετίδειον αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδάμειον αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Πολυδάμαντα και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Μικρό Ευύδριο και προσάρτησή του στο δήμο Φαρσάλων

Εκτύπωση  Αρχείο csv