ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλατάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάτανος από το δήμο Κραθίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Κραθίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 152Α - 25/07/1927

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Πλατάνου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πλατάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 152Α - 11/05/1932

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στην κοινότητα

31/12/1932

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Πλατάνου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Παραλίας Πλατάνου στην κοινότητα

ΦΕΚ 117Α - 27/03/1939

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 333Α - 16/11/1953

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαινιωτίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

12/01/1961

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλιμής

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κορινθιακό Μπαλκόνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv