ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπεζάνων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεζάνοι από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φρυγιαίς αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καραίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσαρονίου

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσαρονίου

Το όνομα του οικισμού Φρυγιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Φρύγανη

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσώνας

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσώνας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπαθαίος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπεζάνων

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φρύγανη της κοινότητας διορθώνεται σε Φρυγάνιον

Ο οικισμός Γαλάνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χεροδύναμος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπαθαίος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μπεζάνοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραδείσιον

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κισσός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παραδεισίου

Κ. Παραδεισίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεζάνων

19/03/1961

Ο οικισμός Φρυγάνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραδείσιον της κοινότητας

Ο οικισμός Κισσός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χάνια της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραδεισίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv