ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Στυρέων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στύρα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ρεούζι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Αμυνού προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Τσουταίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Κουβέλα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Καραλήδες προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ποταμούνια προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Τσακαίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ραπταίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Μετόχι Βύθουλον προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Ζάρκα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Βίρα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Μεσοχώρια προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάψαλα προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Αμυνού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Βύθουλον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Καγκαδαίοι προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

Ο οικισμός Κελλιά προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καγκαδαίοι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Παραλία Στύρων προσαρτάται στο δήμο Στυρέων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλμυροποτάμου

Ο οικισμός Βίρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίρας

Ο οικισμός Ζάρκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζάρκων

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στύρων

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίων

Ο οικισμός Τσουταίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Ρεούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Παραλία Στύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στύρων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στύρα από το δήμο Στυρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσουταίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρεούζι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παραλία Στύρων αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στουπαίων

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στουπαίων

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στουπαίων

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Ποταμούνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμουνίων

Ο οικισμός Καραλήδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμουνίων

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καγκαδαίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ανεμπορείου και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Λιοφάτεζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Στύρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Στύρων

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

Ο οικισμός Ρεούζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

Ο οικισμός Τσουταίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέων Στύρων

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Στύρων της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στύρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλία Ανεμπορείου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιοφάτεζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καψάλων

ΦΕΚ 41Α - 16/02/1948

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νιμπορειό και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

Αναγνώριση του οικισμού Ελαφολίμανο και προσάρτησή του στην κοινότητα Στύρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Στυραίων

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυραίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv