ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαχαιράδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαχαιράδον

Ο οικισμός Λαγοπόδον προσαρτάται στο δήμο Μαχαιράδου

Ο οικισμός Ρωμήρι προσαρτάται στο δήμο Μαχαιράδου

Ο οικισμός Μελινάδον προσαρτάται στο δήμο Μαχαιράδου

ΦΕΚ 66Α - 07/10/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Οπιταϊδών

Δ. Οπιταϊδών (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 66Α - 07/10/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μαχαιράδου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαχαιράδου

Ο οικισμός Ρωμήρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμηρίου

Ο οικισμός Λαγοπόδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαχαιράδου

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιάτου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαχαιράδου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαχαιράδον από το δήμο Οπιταϊδών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαγοπόδον αποσπάται από το δήμο Οπιταϊδών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Λαγοπόδον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγοπόδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv