ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρωμηρίου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρωμήρι από το δήμο Οπιταϊδών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καλπάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρωμηρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρωμήρι της κοινότητας διορθώνεται σε Ρομίριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρομιρίου

Ο οικισμός Καλπάκι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ρομιρίου (Ζακύνθου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρωμηρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv