ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φιολήτι (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φιολήτι από το δήμο Αρτεμισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φιολήτι της κοινότητας διορθώνεται σε Φιολίτης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φιολίτη

Κ. Φιολίτη (Ζακύνθου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φιολήτι

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλάρου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 219Α - 31/10/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φιολίτης από την κοινότητα Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Φιολίτη στην κοινότητα Γαλάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv