ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δρυόπης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δρυόπη (Έστεμον)

Ο οικισμός Κάτω Φανάρι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Ποτάμι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Λεσιά προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Ράδον προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μπεδένι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Τραχειά προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Καρατζάς προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μήτον προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μονή Βύδι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δρυόπη (Έστεμον) στον οικισμό Κάτω Φανάρι

Ο οικισμός Άνω Φανάρι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μπεδένι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δρυόπη (Έστεμον) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρατζάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μήτον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βύδι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κολάκι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Χατζημέτο προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Χατζημέτο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Σκαπέτι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ποτάμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ματαράγκα προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Μπάφι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Βρυτσούλαις προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Δρυόπης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βοηθήκι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

Ο οικισμός Κολοκύθια προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Δρυόπης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Φανάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Φαναρίου

Ο οικισμός Άνω Φανάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Σκαπέτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Φαναρίου

Ο οικισμός Λεσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Φαναρίου

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Κολάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Καρατζάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Τραχειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Βρυτσούλαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Κολοκύθια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Βοηθήκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διδύμων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κάτω Φαναρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Φανάρι από το δήμο Δρυόπης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκαπέτι αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεσιά αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Κάτω Φανάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορθολίθιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορθολιθίου

Κ. Ορθολιθίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Φαναρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορθολιθίου

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ορθολιθίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Ορθολίθιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυόπη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυόπης

Κ. Δρυόπης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ορθολιθίου

16/10/1940

Ο οικισμός Ποτάμι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Δρυόπης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Λεσιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλονή

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Κ. Δρυόπης (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Δρυόπης (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυόπης

Αναγνώριση του οικισμού Μύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυόπης

Αναγνώριση του οικισμού Νερατζιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυόπης

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Καλλονής και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυόπης

Αναγνώριση του οικισμού Νησίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυόπης

17/03/1991

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλλονή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νερατζιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

Ο οικισμός Νησίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

Ο οικισμός Σκαπέτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv