ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ύδρα

Ο οικισμός Δοκός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Βέλβινα) προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (Βέλβινα) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Δοκού προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά Αγκιστριώτου προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά Αγκιστριώτου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ύδρας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης προσαρτάται στο δήμο Ύδρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ύδρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ύδρας

Ο οικισμός Δοκός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Δοκού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ύδρας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ύδρας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ύδρα από το δήμο Ύδρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δοκός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Δοκού αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης αποσπάται από το δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δοκού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παλαμηδά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ευπραξίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Ζούρβας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μάμας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ζούρβας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ματρώνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ύδρας

ΦΕΚ 277Α - 28/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ύδρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 277Α - 28/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ύδρας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ύδρας

Δ. Ύδρας (Αττικής)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ύδρας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Δ. Ύδρας (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ύδρας (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Μάμας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαμιδάς του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Μανδράκι και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Μώλος και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαμιδάς και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Πλατονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Τρίκερι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κλιμάκι και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Βένιζα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Ζώγερι και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Ζωγκαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Κιβωτός (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Λιμιόνιζα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Παραπόλα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

Αναγνώριση του οικισμού Πέτασι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ύδρας

09/05/2011

Ο οικισμός Παραπόλα (νησίς) του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv