ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζελενίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζελενίστα από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ζελενίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρασιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασιάς

Κ. Πρασιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζελενίστας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλέσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Φουσιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μεταξάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασιάς

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Πρασιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Πρασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Φουσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Βασιλέσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv