ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλεσμένου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλεσμένον από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φειδάκια αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παπαρούσι αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Φειδάκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φειδακίων

Ο οικισμός Παπαρούσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπαρουσίου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καλεσμένου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστηράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεσμένου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καλεσμένον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεσμένου

Αναγνώριση του οικισμού Αρωνιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεσμένου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άνω Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αρωνιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv