ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οιχαλίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλλιδρόμη

Ο οικισμός Λάσπη προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μυρίσι προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μιάρα προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μουζήλον προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κλαυσιόν προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δερμάτι προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μικρό Χωριό προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Νόστιμον προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βούτυρον προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κορυσχάδες προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Γοργιαννάδες προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Στένωμα προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σπαρτιαί προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Συγκρέλον αποσπάται από το δήμο Ευρυτάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο Ευρυτάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαρούσι (Πολιτοχώριον) αποσπάται από το δήμο Πολιτοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλεσμένον αποσπάται από το δήμο Πολιτοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόλιανη αποσπάται από το δήμο Πολιτοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φειδάκια αποσπάται από το δήμο Πολιτοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερκίστα αποσπάται από το δήμο Πολιτοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάστοβον αποσπάται από το δήμο Πολιτοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Καλλιδρόμη του δήμου μετονομάζεται σε Καρπενήσι

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καρπενησίου

Δ. Καρπενησίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Οιχαλίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μηλώσελα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σελλά προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Παυλόπουλον προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μηλιώτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπαρτιαί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μηλιά προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Τέρνοβον προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Καρπενησίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ανδρέου

Ο οικισμός Βούτυρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτύρου

Ο οικισμός Καλεσμένον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεσμένου

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρίτσης Καρπενησίου

Ο οικισμός Καρπενήσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρπενησίου

Ο οικισμός Κλαυσιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλαυσιού

Ο οικισμός Κορυσχάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορυσχάδων

Ο οικισμός Λάσπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάσπης

Ο οικισμός Μεγάλο Χωριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Χωριού

Ο οικισμός Μικρό Χωριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Χωριού

Ο οικισμός Μουζήλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουζήλου

Ο οικισμός Μυρίσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρίσι

Ο οικισμός Στένωμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενώματος

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συγκρέλλου

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανιάδας

Ο οικισμός Μιάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ανδρέου

Ο οικισμός Γόλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτύρου

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτύρου

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτύρου

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτύρου

Ο οικισμός Φειδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλεσμένου

Ο οικισμός Παπαρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλεσμένου

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου

Ο οικισμός Γοργιαννάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρπενησίου

Ο οικισμός Ερκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Χωριού

Ο οικισμός Λάστοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Χωριού

Ο οικισμός Παυλόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενώματος

Ο οικισμός Τέρνοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενώματος

Το όνομα του οικισμού Παπαρούσι (Πολιτοχώριον) του δήμου διορθώνεται σε Παπαρούσι

Το όνομα του οικισμού Συγκρέλον του δήμου διορθώνεται σε Συγκρέλλος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρπενησίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρπενήσι από το δήμο Καρπενησίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γοργιαννάδες αποσπάται από το δήμο Καρπενησίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καρπενησίου

Δ. Καρπενησίου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καρπενησίου

ΦΕΚ 17Α - 04/02/1958

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 281Α - 10/12/1975

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

05/04/1981

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας του δήμου καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βελούχι και προσάρτησή του στο δήμο Καρπενησίου

Αναγνώριση του οικισμού Ιτιά και προσάρτησή του στο δήμο Καρπενησίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακιαί αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτυρον αποσπάται από την κοινότητα Βουτύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρωνιάδα αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλεσμένον αποσπάται από την κοινότητα Καλεσμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυσχάδες αποσπάται από την κοινότητα Κορυσχάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρίκη αποσπάται από την κοινότητα Μυρίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Παππαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυτικόν Παππαρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Παππαρουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιά αποσπάται από την κοινότητα Παυλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Παυλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στένωμα αποσπάται από την κοινότητα Στενώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από την κοινότητα Στεφανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιδάκια αποσπάται από την κοινότητα Φιδακίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λεύκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Νικολάου

Ο νέος οικισμός Μεσαμπελιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορυσχάδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνά αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο Φουρνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόρνος αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προυσού αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούλιον αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικναίικα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προυσός αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρηγόρης αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Χωρίον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζίλον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Δερμάτι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουλιουραίικα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μικρόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδόνα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαύσιον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρίτσα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Χωρίον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βύθισμα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνος αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκιον αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομνίστα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβλοι αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρίκελλον αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουρνάρα αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από το δήμο Δομνίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κτημενίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 151Α - 26/08/2021

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Δομιανών και ορίζεται έδρα της νέας κοινότητας Αγίας Παρασκευής

Εκτύπωση  Αρχείο csv