ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστανιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κακαβάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Γούρνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Λιναράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Κήποι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

Αναγνώριση του οικισμού Καστανούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Ο οικισμός Γούρνες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κακαβάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστανούλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κήποι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιναράκι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καστανέας (Αιτωλοακαρνανίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καστανέας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv