ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοπραίνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόπραινα από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Κόπραινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προδρόμου

Κ. Προδρόμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπραίνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκλήσσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

Αναγνώριση του οικισμού Γρανάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

Αναγνώριση του οικισμού Αλαταρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Προδρόμου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Ο οικισμός Αλαταρού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοκλήσσιον της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv