ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κορίκιστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορίκιστα από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κορίκιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σύδεδρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Συδέδρου

Κ. Συδέδρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορίκιστας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σύδεδρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταβόθρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταβόθρας

Κ. Καταβόθρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Συδέδρου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Καταβόθρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Δροσοπηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταβόθρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv