ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεπιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεπιανά από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Λεπιανών (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv