ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κοιλιωμένου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοιλιωμένος

Ο οικισμός Κερί προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Αγαλάς προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Καμπί προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Άγιος Λέων προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Λούχα προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Γύρι προσαρτάται στο δήμο Κοιλιωμένου

ΦΕΚ 61Α - 06/09/1866

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ναφθίων

Δ. Ναφθίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 61Α - 06/09/1866

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κοιλιωμένου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούχας

Ο οικισμός Αγαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγαλά

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Λέοντος

Ο οικισμός Κερί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερίου

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοιλιωμένου

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούχας

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούχας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κοιλιωμένου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοιλιωμένος από το δήμο Ναφθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κοιλιωμένος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νικολάου

Κ. Αγίου Νικολάου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοιλιωμένου

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοιλιωμένος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοιλιωμένου

Κ. Κοιλιωμένου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv