ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μικρού Γαλάρου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Γαλάρον από το δήμο Αρτεμισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου

Ο οικισμός Φαραντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλου Γαλάρου

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλάρου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 219Α - 31/10/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Γαλάρον από την κοινότητα Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Μικρού Γαλάρου στην κοινότητα Γαλάρου

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Πάντες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίων Πάντων

Κ. Αγίων Πάντων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικρού Γαλάρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv