ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπουγιάτου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουγιάτον από το δήμο Αρτεμισίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο Οπιταϊδών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μπουγιάτον της κοινότητας διορθώνεται σε Βουγιάτον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βουγιάτου

Κ. Βουγιάτου (Ζακύνθου)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπουγιάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρτεμισίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv