ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραυτοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραυτόπουλον από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αργύρι αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ραυτόπουλον της κοινότητας διορθώνεται σε Ραπτόπουλον

Το όνομα του οικισμού Αργύρι της κοινότητας διορθώνεται σε Νέον Αργύριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ραπτοπούλου

Κ. Ραπτοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ραπτόπουλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραπτοπούλου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ραυτοπούλου

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ραπτοπούλου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερασοβάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραπτοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Κρετσίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραπτοπούλου

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Κερασοβάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούλα

Ο οικισμός Κρετσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Νέον Αργύριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Αργυρίου

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Αργυρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Ραπτόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ασπροποτάμου

Ο οικισμός Κάτω Ραπτόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασπροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv