ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαρκίνι (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρκίνι από το δήμο Αρακυνθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσαρκοβοπτεληά αποσπάται από το δήμο Αρακυνθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τσαρκοβοπτεληά της κοινότητας μετονομάζεται σε Φτελιά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαρκίνι της κοινότητας διορθώνεται σε Σαρκίνη

Το όνομα του οικισμού Φτελιά της κοινότητας διορθώνεται σε Πτελέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαρκίνης

Κ. Σαρκίνης (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μυλωναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαρκίνης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σαρκίνι

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Σαρκίνης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μυλωναίικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv