ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιαννάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννάδες από το δήμο Παρελείων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρόπα αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Ρόπα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Έρμονες και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv